Dịch Vụ Bảo Hành

BẢO HÀNH BỘ LƯU ĐIỆN CÓ THU PHÍ

Với những yêu cầu khác biệt, cao hơn những cam kết bảo hành của Thiên Phát Tiến đã được ban hành, khách hàng có thể yêu cầu bảo hành có thu phí. Mọi yêu cầu của khách hàng sẽ được thực hiện nghiêm túc nhất và tuỳ thuộc vào mức độ của yêu cầu Thiên Phát Tiến sẽ tính toán chi phí và thông báo Quý khách hàng để có sự lựa chọn tốt nhất.

BẢO HÀNH BỘ LƯU ĐIỆN KHẨN CẤP

Dịch vụ bảo hành khẩn cấp sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng, cung cấp thêm một sự lựa chọn cho những hệ thống yêu cầu hoạt động liên tục, an toàn, không gián đoạn.

DỊCH VỤ BẢO HÀNH BỘ LƯU ĐIỆN MỞ RỘNG

Áp dụng tiêu chuẩn bảo hành như cam kết bảo hành Thiên Phát Tiến đã công bố với sản phẩm ngoài thời gian bảo hành

Thời gian bảo hành mở rộng từ năm bảo hành +1 năm hoặc +2 năm tuỳ theo sự lựa chọn của khách hàng

Gọi ngay